Computer teknikutbildarna 1920

Varför API?

Länka företagets HR-system till Trainor för att hålla medarbetarlistan uppdaterad och beställa kurser via dina egna system.

Alla funktioner som finns på trainor.se kan integreras i ditt företags interna system. Ni kan registrera kursdeltagare, boka platser och hämta kursintyg.

Computer teknikutbildarna 1920
Simon abrams k T9 Zj3 SE8k unsplash

Genom att ta vara på möjligheterna som finns i API:et slipper du och dina kollegor att logga in hos Trainor för att komma åt kurser och intyg. Det görs automatiskt och det görs via ett gränssnitt du redan känner till.

Trainors API uppfyller alla krav på datasäkerhet gällande autentisering och säker överföring av data. Det är designat för att vara enkelt att ansluta till från alla IT-system. Önskar du specialanpassningar är det också något vi kan genomföra löpande och efter behov.

Varför integrera med Trainors kurssystem?

  • Minska manuella handpåläggningar
  • Lägre på kostnader
  • Bättre användarupplevelse
  • Säkerställa kvaliteten på data

Säkerställ kvaliteten på datan

När du väljer att ange en verifieringsnyckel, eller ID, på dina användare på trainor.se säkerställer du att uppgifterna som skickas mellan systemen är korrekta.

Hur vi kommer igång?

  • Kontakta din HR-avdelning, eller
  • Skicka dokumentation till din IT-avdelning, eller
  • Kontakta oss - se kontaktuppgifter nedan.
  • Integrationen är kostnadsfri från Trainors sida
Trainor logo 800x207

Rest-API

Trainor erbjuder ett gratis och öppet Rest-API som kan användas för att helt integrera ditt företags system med Trainor. Genom API:t kan du i princip göra alla relevanta ärenden som att hämta kurser, synkronisera användare, slutföra kursbeställningar, hämta kursintyg, med mera.

Trainor logo 800x207

Vill du veta mer?

Vi finns här för att hjälpa och svara på alla frågor du kan ha.