Jag anmäler mig till följande utbildning

Jag anmäler mig till följande kurser

MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
INSKOM01 (100 p)
LARLAM0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
FAIFAS01 (100 p)
FÖSSEV0 (100 p)
INSBES0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
INSKOM01 (100 p)
LARLAM0 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
FÖSSEV0 (100 p)
INSBES0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
INSELS0 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
FAIFAS01 (100 p)
MÄTMÄO0 (100 p)
MÄTPRR0 (100 p)
ELRELK0 (100 p)
PROPRC01 (100 p)
PROPRE0 (100 p)
MÄTDIS0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p
MEkMEK01 (100 p)
ELLPRA0 (100 p)
ENEENE01 (100 p)
ELRELF0 (100 p)
DAODAT01a (100 p)
ELDBEY0 (100 p)
ELDHÖG0 (100 p)
ELDLÅS0 (100 p)
ELDNÄT0 (100 p)
ELDNÄU0 (100 p)
ELDNÄD0 (100 p)
INSELI0 (200 p)
ELRELK0 (100 p)
KVAREE (100 p)
Summa: 1500 p

Ladda ner ansökan i pdf

Ansökan skickas underskriven till: Postadress: Trainor AB, Heffners Allé 25, 856 33 Sundsvall, eller till e-post: elskola@trainor.se