Kontroll og måling av elektriske anlegg

La oss hjelpe din bedrift til et sikrere el-anlegg! Med avansert måleutstyr og høyt kvalifisert personell, utfører vi 10-årskontrollen på jordingsanlegget ditt og leverer dokumentasjon som tilfredsstiller kravene fra tilsynet. Vi er ISO-sertifisert, og stolte av å bidra til trygghet og forhindre personskader på din arbeidsplass.

Vår kompetanse

Trainors oppdrag omfatter alt fra måling av jordingssystemer på linjenett til måling i store, komplekse industrianlegg og kraftstasjoner. Vi utfører måling av overgangsmotstand for jordelektroder, jordforbindelser og resistivitet, og dokumenterer i henhold til forskrifter og normer.

Vi bruker moderne, effektive målemetoder for kontroll av jordelektroder og jordforbindelser, og stiller med alt nødvendig utstyr og høyt kvalifisert personell til å forestå hele måleoppdraget. Alle våre ingeniører og hjelpearbeidere gjennomfører årlig oppdatering på FSE (høy- og lavspenning) og førstehjelpskurs, og om du ønsker kan dine medarbeidere delta i måleoppdraget for å lære noen av grunnprinsippene i måleteknikkene.