Värdeskapande Underhåll

Vår övergripande underhållsutbildning ger dig kunskaper om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. Utbildningen varvar teori med praktiska moment och eget arbete. Värdeskapande Underhåll skärper din blick för vad som verkligen ger resultat. Kursen består av fyra block med träffar om vardera två dagar och tillhörande webbkurser. Kursen gick tidigare under namnet Modernt Underhåll.
Course 1 out of 4
Klassrum

Det första blocket i vår utbildning Värdeskapande Underhåll handlar om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll. Du lär dig om hur underhåll och driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.

Varaktighet: 2 dagar
10-11. sep. 2024
See hours
10. sep. 2024 - 09:00:16:00
11. sep. 2024 - 08:00:16:00
Svenska
Course 2 out of 4
Klassrum

Det andra blocket i vår utbildning Värdeskapande Underhåll behandlar underhållets ledning. Vision, strategier, policy och mål är avgörande för att nå ett kostnadseffektivt underhåll. Vi tittar på hur underhållsledningssystemet hjälper dig att uppnå hög driftsäkerhet samt vikten av planering, schemaläggning och beredning av underhållsaktiviteterna.

Varaktighet: 2 dagar
15-16. okt. 2024
See hours
15. okt. 2024 - 08:00:16:00
16. okt. 2024 - 08:00:16:00
Svenska
Course 3 out of 4
Klassrum

Block 3 i vår underhållsutbildning handlar om effektiva sätt att undvika fel innan de uppstår: Förebyggande underhåll. Du lär dig metoder för grundorsaksanalys, riskanalys, tillståndskontroll och systematisk problemlösning.

Varaktighet: 2 dagar
12-13. nov. 2024
See hours
12. nov. 2024 - 08:00:16:00
13. nov. 2024 - 08:00:16:00
Svenska
Course 4 out of 4
Klassrum

i det fjärde blocket i Värdeskapande Underhåll lär du dig om förbättringsarbetet i underhållet. Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom att arbeta med förbättringsarbete. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.

Varaktighet: 2 dagar
10-11. des. 2024
See hours
10. des. 2024 - 08:00:16:00
11. des. 2024 - 08:00:16:00
Svenska
Kom du ihåg att anpassa kursprogrammet?

Denna kurs består av flera kurser.

Se till att du har valt rätt språk, datum och plats för dina kurser.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om metoder och angreppssätt för att effektivisera underhållet och öka driftsäkerheten.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Relaterade kurser

Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App