Värdeskapande Underhåll

Vår övergripande underhållsutbildning ger dig kunskaper om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. Utbildningen varvar teori med praktiska moment och eget arbete. Värdeskapande Underhåll skärper din blick för vad som verkligen ger resultat. Kursen består av fyra block med träffar om vardera två dagar och tillhörande webbkurser. Kursen gick tidigare under namnet Modernt Underhåll.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om metoder och angreppssätt för att effektivisera underhållet och öka driftsäkerheten.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Sätt ihop ditt kursprogram (4)

Varje kurs i kursprogrammet kan skräddarsys för att passa dina behov - välj bland tillgängliga språk, platser, datum och till och med branscher.

Kursplats

Vi föreslår några kursdatum baserat på önskad kursplats

Välj tidsram

När vill du starta kursprogrammet?

1/4
Värdeskapande underhåll - Block 1

Värdeskapande underhåll - Block 1

Det första blocket i vår utbildning Värdeskapande Underhåll handlar om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll. Du lär dig om hur underhåll och driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

VeckaDatumPlatsSpråk
6 07-08. feb. 2024 SolnaSvenska
2/4
Värdeskapande underhåll - Block 2

Värdeskapande underhåll - Block 2

Det andra blocket i vår utbildning Värdeskapande Underhåll behandlar underhållets ledning. Vision, strategier, policy och mål är avgörande för att nå ett kostnadseffektivt underhåll. Vi tittar på hur underhållsledningssystemet hjälper dig att uppnå hög driftsäkerhet samt vikten av planering, schemaläggning och beredning av underhållsaktiviteterna.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

VeckaDatumPlatsSpråk
11 13-14. mars 2024 GöteborgSvenska
3/4
Värdeskapande underhåll - Block 3

Värdeskapande underhåll - Block 3

Block 3 i vår underhållsutbildning handlar om effektiva sätt att undvika fel innan de uppstår: Förebyggande underhåll. Du lär dig metoder för grundorsaksanalys, riskanalys, tillståndskontroll och systematisk problemlösning.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

VeckaDatumPlatsSpråk
15 10-11. apr. 2024 SolnaSvenska
4/4
Värdeskapande underhåll - Block 4

Värdeskapande underhåll - Block 4

i det fjärde blocket i Värdeskapande Underhåll lär du dig om förbättringsarbetet i underhållet. Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom att arbeta med förbättringsarbete. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

VeckaDatumPlatsSpråk
20 15-16. mai 2024 SolnaSvenska
Anpassa din kurs

För att köpa kursprogrammet måste du välja språk, kursplatser, datum och bransch för alla inkluderade kurser.

Hittade du inte en kurs som matchar önskad plats och tid? Försök igen med nya alternativ.

Kursplats

Vi föreslår några kursdatum baserat på önskad kursplats

Välj tidsram

När vill du starta kursprogrammet?

Relaterade kurser: