Modernt Underhåll

Vår övergripande underhållsutbildning ger dig kunskaper om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. Utbildningen varvar teori med praktiska moment och eget arbete. Modernt Underhåll skärper din blick för vad som verkligen ger resultat. Kursen består av fyra block med träffar om vardera två dagar och tillhörande webbkurser.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om metoder och angreppssätt för att effektivisera underhållet och öka driftsäkerheten.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Kurser i det här kursprogrammet (4)

1/4
Modernt underhåll - Block 1

Modernt underhåll - Block 1

Det första blocket i vår utbildning Modernt Underhåll handlar om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll. Du lär dig om hur underhåll och driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

2/4
Modernt underhåll - Block 2

Modernt underhåll - Block 2

Det andra blocket i vår utbildning Modernt Underhåll behandlar underhållets ledning. Vision, strategier, policy och mål är avgörande för att nå ett kostnadseffektivt underhåll. Vi tittar på hur underhållsledningssystemet hjälper dig att uppnå hög driftsäkerhet samt vikten av planering, schemaläggning och beredning av underhållsaktiviteterna.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

3/4
Modernt underhåll - Block 3

Modernt underhåll - Block 3

Block 3 i vår underhållsutbildning handlar om effektiva sätt att undvika fel innan de uppstår: Förebyggande underhåll. Du lär dig metoder för grundorsaksanalys, riskanalys, tillståndskontroll och systematisk problemlösning.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

4/4
Modernt underhåll - Block 4

Modernt underhåll - Block 4

i det fjärde blocket i Modernt Underhåll lär du dig om förbättringsarbetet i underhållet. Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom att arbeta med förbättringsarbete. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

2 dagar

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa kursprogrammet så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Relaterade kurser: