Modernt underhåll - Block 1

Det första blocket i vår utbildning Modernt Underhåll handlar om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll. Du lär dig om hur underhåll och driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.

Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Modernt underhåll - Block 1
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Ingår som en del i kursprogrammet Modernt Underhåll.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått grundläggande kunskaper om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll, d.v.s. hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom en god kontroll över anläggningseffektiviteten och företagets totalekonomi.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Kursen innehåller

Ett effektivare underhåll leder ofta till en ökad driftsäkerhet och därigenom förbättras även anläggningseffektiviteten. Detta kan i sin tur leda till en ökad lönsamhet för företaget och på sikt kommer även underhållskostnaderna att minska. På detta sätt skapar underhållet ett värde för företaget. Det man vill uppnå med ett effektivare underhåll är en god samverkan mellan drift och underhåll för att uppnå optimal prestanda till lägsta möjliga totalkostnad, för både drift och underhåll. Avgörande för ett modernt och effektivt underhåll är att de uppsatta målen följs upp och uppfylls. Underhållet är en viktig faktor eftersom det både direkt och indirekt kan påverka företagets lönsamhet och ska därför fokusera på kundnyttan, d.v.s. skapa en hög driftsäkerhet till låg totalkostnad, med andra ord ett värdeskapande underhåll. Att delta i upphandlingar är en mycket viktig underhållsåtgärd eftersom under denna kan framtida fel förebyggas i ett tidigt skede.

 • Vad underhåll är, varför det behövs och hur det påverkar oss.
 • Grundläggande begrepp inom underhåll enligt standarden SS-EN ISO 13306: Underhåll - Terminologi.
 • Hur effekten av ett väl fungerande underhåll mäts.
 • Genomgång av anläggningseffektiviteten TAK/OEE.
 • Effektiva metoder som kan användas för att öka tillgängligheten.
 • Hur underhållet kan skapa värde för företaget.
 • Ökad lönsamhet genom att få balans mellan kostnader och bristkostnader.
 • Mätning och uppföljning av underhållet med hjälp av nyckeltal.
 • När, hur och i vilken omfattning ska underhållet delta i inköpsprocessen.
 • Underhållsmedveten upphandling av ny utrustning genom livscykelanalys.
 • Köp av tjänster och funktionsavtal samt olika regler och villkor i samband med upphandlingen

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: