Modernt underhåll - Block 4

i det fjärde blocket i Modernt Underhåll lär du dig om förbättringsarbetet i underhållet. Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom att arbeta med förbättringsarbete. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.

Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Modernt underhåll - Block 4
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Ingår som en del i kursprogrammet Modernt Underhåll.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om hur förbättringsarbete kan användas i underhållet, vilket ger en god grund för att öka driftsäkerheten.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Kursen innehåller

För att vara konkurrenskraftig gäller det att arbeta långsiktigt och uthålligt med förbättringsarbetet. Grunden för det förbättrande underhållet är att ständigt hitta nya lösningar och använda nya innovativa metoder. I kursen går vi igenom olika metoder och verktyg som kan användas i förbättringsarbetet. De som arbetar med underhåll driver eller deltar ofta i förbättringsprojekt, det innebär att kunskapen om hur dessa bör genomföras måste vara god.

  • Varför företag måste arbeta med kvalitetssäkring och ständiga förbättringar samt vad det ger för effekter på företagets lönsamhet.
  • Framgångsfaktorer för att skapa ett levande och långsiktigt förbättringsarbete.
  • Genomgång av metoder och verktyg som kan tillämpas i förbättringsarbetet.
  • Hur ett förbättrande underhåll används som ett kraftfullt verktyg för att öka driftsäkerheten.
  • Genomgång av den strategiska metoden TPM och hur den kan tillämpas.
  • Hur man arbetar effektivt med förbättringsprojekt.
  • Att arbeta i team och med kommunikation.
  • Inlärningsprocesser och kompetensutvecklingsstrategier.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: