Begränsad Auktorisation B - del 2

Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för Begränsad auktorisation B. Den andra delen av kursen handlar om elkraftteknik.

Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Begränsad Auktorisation B - del 2
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Den består av två stycken tvådagarsträffar. Före och mellan träffarna studerar ni på distans i vår webbportal.

Målgrupp

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Den består av två stycken tvådagarsträffar. Före och mellan träffarna studerar ni på distans i vår webbportal.

Kursen innehåller

Elkraftteknik

  • Uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag
  • Fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
  • Ritningar och elscheman
  • Gällande regler och standarder för elinstallationsarbeten
  • Mäta spänning, ström och resistans samt utföra isolationsmätning
  • Kontroll före idrifttagning webb och Skötsel av elektriska anläggningar webb
  • Skriftligt prov

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från den typ av elinstallationsarbete som auktorisationen omfattar. Grundläggande kunskaper inom matematik och ellära. För att kunna ansöka om Begränsad auktorisation B ställs ett utbildningskrav och ett krav på två års praktisk erfarenhet.
Innehållet i vår kurs följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4. Deltagaren ansöker själv om Auktorisationen när alla kraven är uppfyllda.