Omprov - Certifierad mätarmontör

Det här är ett omprov för dig som gått kursen Certifierad mätarmontör och tidigare genomfört ett försök av det teoretiska provet som ingår i kursen.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
46 16-30. nov. 2023 ***Svenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Omprov - Certifierad mätarmontör
Kursmanual : Ja
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Det totala antalet tillgängliga försök för det här provet är två, det vill säga ett provförsök samt ett omprovsförsök. Deltagaren repeterar inför omprovet med det material som erhållits under den kursen.

Mål

Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla. Efter genomförd utbildning med godkänt prov, samt övriga certifieringskrav uppfyllda, ansöker du om licens från Energiföretagen Sverige, Auktorisationsnämnden för mätarmontörer, 101 53 Stockholm

Målgrupp

Detta omprov är för dig som tidigare gått kursen Certifierad Mätarmontör och redan gjort ett provförsök.

Regelverk

För certifiering krävs:

  • Godkänt på teoretiskt prov
  • Genomförd utbildning Heta Arbeten
  • Intyg om produktspecifik information från leverantör för mätare som du monterar. Intyget får vara max 2 år gammalt. Intyg på praktisk erfarenhet med minst 20 kompletta mätarbyten.

Förkunskaper

Genomförd kurs Certifierad Mätarmontör samt ett icke godkänt provförsök.

Relaterade kurser: