Modernt underhåll - Block 3

Block 3 i vår underhållsutbildning handlar om effektiva sätt att undvika fel innan de uppstår: Förebyggande underhåll. Du lär dig metoder för grundorsaksanalys, riskanalys, tillståndskontroll och systematisk problemlösning.

Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Modernt underhåll - Block 3
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Ingår som en del i kursprogrammet Modernt Underhåll.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökade kunskaper om hur olika underhållsstrategier kan tillämpas för att skapa ett effektivt underhåll och ökad driftsäkerhet till optimal kostnad genom fokus på hur funktionsfel kan förutses och förebyggas.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Kursen innehåller

Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik gör underhållet effektivare. För att uppnå världsklass måste man använda tekniken på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Att skapa rena system utan föroreningar, snabbt hitta och åtgärda begynnande fel och utföra tester inför driftsättning är olika exempel på hur detta kan användas i praktiken. En hög tillgänglighet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är kort. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

  • Grunderna i felteori, d.v.s. vilka typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser de kan få.
  • Metoder för avhjälpande felsökningsmetodik, grundorsakanalys (RCA) och systematisk problemlösning.
  • Genomgång av begreppet risk och olika risker som kan förekomma.
  • Beredning, effektivisering och optimering av det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenserna av identifierade risker.
  • Metoder och verktyg för riskanalyser, t.ex. FMEA, MTO och RCM.
  • Kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll.
  • Strategier för reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd.
  • Tribologi, d.v.s. läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: