Pannoperatör - Certifieringstentamen

Enligt AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Reglerna för certifiering av pannoperatörer är framskjutna och gäller från 1 december 2025.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
12 21. mars 2024 SolnaSvenska
24 13. juni 2024 SolnaSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Pannoperatör - Certifieringstentamen
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 timmar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Provet är uppbyggt av flervalsfrågor där endast ett alternativ är korrekt. Gränsen för godkänt resultat på provet är 70 %. Provet är uppbyggt i flera delar, på varje del krävs minst 50 % för godkänt. Maximal provtid är 2 timmar. Provet genomförs under övervakning av en provvakt.

 • Tillåtna hjälpmedel: AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, tillhandahålls under provtillfället.
 • All elektronisk utrustning måste stängas av och lämnas in vid certifieringsprovet
 • Resultat meddelas via e-post inom en vecka efter certifieringsprovet

När du har fått godkänt resultat på provet kan du ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE. Ansökan kostar 3 000 kr exkl. moms. Varje efterföljande år tillkommer 950 kr exkl. moms för upprätthållande av certifiering. Ansökan om certifiering måste inkomma till RISE inom 6 månader från tentamenstillfället.

Mål

Godkänt resultat på provet medför att du kan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE.

Målgrupp

Pannoperatörer som avser certifiera sig enligt AFS 2017:3.

Kursen innehåller

 • Kunskaper om kraven för fortlöpande tillsyn, pannans livslängd, kontroll och övervakning
 • De grundläggande principerna bakom pannor: termodynamik, överhettning och fasomvandling
 • ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet och energi
 • Hur pannan och de huvudkomponenter som är förbundna med pannan fungerar
 • Risker vid start och stopp
 • Risker vid eldning av olika bränslen
 • Pannans övervaknings- och säkerhetsutrustning
 • Nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor
 • Krav vid ständig och periodisk övervakning
 • Egenskaper hos ånga, vatten och olja som hanteras över 110°C
 • Risker vid eldning av pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd
 • Styr- och reglersystem
 • Säkerhetsrelaterade-, säkerhetskritiska- och övriga larm

Regelverk

AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Förkunskaper

Det finns inga krav på genomförd utbildning innan du skriver certifieringsprovet. Du har möjlighet att skriva prov i samband med en lärarledd utbildning hos Trainor. Om du har särskilda behov som Trainor behöver ta hänsyn till i samband certifieringsprovet behöver du informera oss om dessa behov. Behoven ska styrkas med intyg i samband med ansökan.

Relaterade kurser: