Pannoperatör - Certifieringstentamen

Enligt AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Reglerna för certifiering av pannoperatörer är framskjutna och gäller från 1 december 2025.
VeckaDatumPlatsSpråkPris
47 23. nov. 2023 SolnaSvenska
Vi kan också komma ut och hålla kurser för ditt företag.

Köp den här och andra kurser på trainor.no.

Teknisk information

Kursnamn : Pannoperatör - Certifieringstentamen
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 timmar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Provet är uppbyggt av flervalsfrågor där endast ett alternativ är korrekt. Gränsen för godkänt resultat på provet är 70 %. Provet är uppbyggt i flera delar, på varje del krävs minst 50 % för godkänt. Maximal provtid är 2 timmar. Provet genomförs under övervakning av en provvakt.

 • Tillåtna hjälpmedel: AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, tillhandahålls under provtillfället.
 • All elektronisk utrustning måste stängas av och lämnas in vid certifieringsprovet
 • Resultat meddelas via e-post inom en vecka efter certifieringsprovet

När du har fått godkänt resultat på provet kan du ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE. Ansökan kostar 3 000 kr exkl. moms. Varje efterföljande år tillkommer 950 kr exkl. moms för upprätthållande av certifiering. Ansökan om certifiering måste inkomma till RISE inom 6 månader från tentamenstillfället.

Mål

Godkänt resultat på provet medför att du kan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE.

Målgrupp

Pannoperatörer som avser certifiera sig enligt AFS 2017:3.

Kursen innehåller

 • Kunskaper om kraven för fortlöpande tillsyn, pannans livslängd, kontroll och övervakning
 • De grundläggande principerna bakom pannor: termodynamik, överhettning och fasomvandling
 • ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet och energi
 • Hur pannan och de huvudkomponenter som är förbundna med pannan fungerar
 • Risker vid start och stopp
 • Risker vid eldning av olika bränslen
 • Pannans övervaknings- och säkerhetsutrustning
 • Nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor
 • Krav vid ständig och periodisk övervakning
 • Egenskaper hos ånga, vatten och olja som hanteras över 110°C
 • Risker vid eldning av pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd
 • Styr- och reglersystem
 • Säkerhetsrelaterade-, säkerhetskritiska- och övriga larm

Regelverk

AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Förkunskaper

Det finns inga krav på genomförd utbildning innan du skriver certifieringsprovet. Du har möjlighet att skriva prov i samband med en lärarledd utbildning hos Trainor. Om du har särskilda behov som Trainor behöver ta hänsyn till i samband certifieringsprovet behöver du informera oss om dessa behov. Behoven ska styrkas med intyg i samband med ansökan.

Relaterade kurser: