Pannoperatör i praktiken

Under de lärarledda kursdagarna går vi bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Pannoperatör i praktiken
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Efter avslutad kurs finns möjlighet att skriva tentamen i kurslokalen. Kontakta oss för att boka tentamen i samband med kurstillfället.

Mål

Målet med vår utbildning för pannoperatörer är att säkra kompetensen inom drift och övervakning av pannanläggningar. Du lär dig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion.

Målgrupp

Pannskötarutbildningen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Kursen innehåller

 • Energi och värmelära
 • SI-enheter
 • Verkningsgrader och varaktighet
 • Värmeöverföring och Fasomvandling
 • Säkerhetsbestämmelser
 • Inblick i regelverket och gällande AFS:ar
 • Risker och riskbedömningar
 • ATEX arbete i explosionsfarlig miljö
 • Pannanläggningar och pannutrustning
 • Olika panntyper
 • Förbränningsutrymmet
 • Tryckkärl, pannans komponenter och uppbyggnad *Komponenter och kringutrustning
 • Praktisk koppling av pumpar och frekvensomriktare
 • Styr och regler
 • Effektiv drift

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Relaterade kurser: