Arbete på väg, steg 2.2

Vår kurs Arbete på väg 2.2 är en förberedande utbildning för dig som ska certifieras enligt APV steg 2.2. Den riktar sig till dig som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
2 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Utbildningen är förberedande inför certifieringsprov på trafikverket. Mer info om certifiering samt hur du bokar certifieringsprov finns på trafikverket.se. Certifikatet gäller i 4 år.

Mål

Efter genomförd kurs har du goda kunskaper och förståelse för hur du ska agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Steg 2.2 är för dig som ska ansvara för utmärkningen av vägarbetsplatser, d.v.s. både etablering och avetablering samt underhåll av skyltningen under tiden vägarbetet pågår. Du som har genomgått steg 2.2 får även ansvara för eventuella vakter och lotsar samt tillfälliga trafikljus. Personal med steg 2-kompetens får leda och instruera personal med Steg 1-kompetens. Utbildningen vänder sig även till andra yrkesgrupper som bör ha denna kompetens såsom platschefer, personal med BAS-U ansvar, arbetsledare och trafikingenjörer.

Kursen innehåller

  • Tillämpning av gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL)
  • Tillämpning av Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
  • Funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
  • Utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
  • Att leda och instruera personal med Steg 1 kompetens.
  • Tillämpning av aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras på arbetsplatsen.
  • Utplacering av trafik- och skyddsanordningar för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Regelverk

Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen, Arbetsmiljölagen, Väglagen med tillhörande förordning och föreskrifter

Förkunskaper

Kursen kräver kompetens enligt APV Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3).

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Relaterade kurser
Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App