Validering av elektriker

Validering är en snabb väg till jobb. Om du har arbetat som elektriker tidigare och därmed har yrkeserfarenhet men saknar betyg eller intyg för att få en anställning kan du validera dina kunskaper med Trainor. Validering är alltså ett sätt att visa och styrka dina kunskaper.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss
Typ
Klassrum
Liveföreläsningar med en erfaren instruktör.
Kurslängd
3 dagar
Hur lång tid tar kursen. Se detaljer i kurstabellen.
Språk
SvenskaSvenska
Språket som instruktören kommer att tala under kursen.
Leverantör
Trainor
Vem har tagit fram och ansvarar för innehållet i kursen.

Du kan ansöka om validering hos Trainor på något av följande sätt:

  • Arbetsförmedlingen, det är din handläggare som tar beslutet
  • Din arbetsgivare söker och bekostar valideringen
  • Du söker och bekostar valideringen själv

Mål

Efter validering med godkänt resultat ska du kunna arbeta som elektriker i Sverige.

Målgrupp

Du som arbetat inom branschen men saknar dokumentation på dina kunskaper. Valideringen riktar sig även till dig som varit verksam i ett annat land än Sverige och behöver veta vilka områden som du måste komplettera med för att få arbeta som elektriker här.

Kursen innehåller

Hur går valideringen till?
Vi är certifierade av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY). Kartläggningen genomförs enligt ECY's nationella valideringsmodell. Syftet med valideringen är att dina kunskaper ska utvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du har förmåga inom, synliggörs i en validering och det blir tydligt för installationsföretagen vad du kan.

Du som klarar alla moment i valideringen får ett yrkesbevis enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Beviset är erkänt inom branschen och du kan använda det när du söker jobb. Efter att ha arbetat tre månader som elektriker i ett svenskt installationsföretag som är anslutet till installationsavtalet kan du ansöka om ditt ECY-certifikat.

Valideringsprocessen

  • Uppstart: Du får information om valideringens innehåll, om tester och hur dina kompetenser kommer att bedömas, vilka möjligheter till kompletterande utbildning och kompetensutveckling som finns efter valideringen samt beräknad tidsåtgång.
  • Kartläggning: Vi dokumenterar och bedömer din yrkesbakgrund.
  • Bedömning: Vi testar dina kunskaper, färdigheter och förmågor enligt valideringsmodellen från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).
  • Dokumentation: Du får kompetensbevis vid full kvalifikation eller kompetensintyg med kompletteringsutlåtande. Kompetensintyget visar vad du kan. Kompletteringsutlåtandet beskriver vilka kompetenskriterier som inte uppfylls och förslag på lämpliga utbildningsinsatser.

Regelverk

Kartläggningen genomförs enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Syftet med valideringen är att dina kunskaper ska utvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du har förmåga inom, synliggörs i en validering och det blir tydligt för installationsföretagen vad du kan.
För godkänd validering krävs godkänt resultat på teoretiska och praktiska valideringstester som kontrollerar kunskaperna inom praktisk ellära och elkraftteknik.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha arbetat som eller utbildat sig till elektriker men saknar betyg eller annan dokumentation.

Teknisk information

Kursmanual

Nej, kursmanualen ingår inte i denna kurs.

Ladda ner Trainor-appen

Visste du att du kan genomföra dina eLearning-kurser från en mobil eller surfplatta i vår app? Appen är gratis att ladda ner och fungerar även när du inte har någon uppkoppling. Det ger dig flexibilitet att lära var som helst och när som helst.

Trainor App