Modernt underhåll - Block 2

Det andra blocket i vår utbildning Modernt Underhåll behandlar underhållets ledning. Vision, strategier, policy och mål är avgörande för att nå ett kostnadseffektivt underhåll. Vi tittar på hur underhållsledningssystemet hjälper dig att uppnå hög driftsäkerhet samt vikten av planering, schemaläggning och beredning av underhållsaktiviteterna.

Den här klassrumskursen är för närvarande inte till salu

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Modernt underhåll - Block 2
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 2 dagar
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Ingår som en del i kursprogrammet Modernt Underhåll.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika organisationsteorier inom underhåll, effektiva stöd- och informationssystem och hur dessa samverkar samt underhållet påverkas av gällande lagar och krav.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Kursen innehåller

Dimensionering av resurser och organisation i underhållets ledningssystem sker så att underhållsverksamheten klarar av att uppnå uppsatta mål. Det gäller att snabbt kunna optimera sammansättningen av resurserna; personal, verktyg, reservdelar, dokumentation etc. Att finna rätt information vid rätt tillfälle med minsta möjliga ansträngning blir allt viktigare. Underhållsorganisationen måste därför ha effektiva och väl fungerande stödsystem för att kunna utföra ett kostnadseffektivt underhåll.

  • Underhållets vision, strategier, policy och mål för ökad driftsäkerhet.
  • Ledningssystem för underhåll med åtgärder, resurser och administration.
  • Effektiva underhållsplaner med Beredning och schemaläggning av åtgärder och resurser för att säkerställa en hög driftsäkerhet.
  • Arbetsorderns roll för att hantera och återrapportera förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder på ett effektivt sätt.
  • Olika stödsystem i underhållet som gör underhållsarbetet effektivare.
  • Hur resurser hanteras på rätt sätt för att underhållsåtgärderna ska kunna ske på rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle med rätt resultat.
  • Val av den organisation som är mest effektiv i förhållande till ställda krav.
  • Kartläggning och säkring av kompetenser för att kunna leverera effektiva underhållsåtgärder.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Relaterade kurser: